Israël-reis Oktober 2014

Korte impressie.
 
Afbeelding invoegen
 

Overweldigend om (weer) in Eretz Israël te zijn in het land dat God aan Zijn geliefde volk heeft geschonken. Dankzij het feit, dat we een bijzonder geïnspireerde gids van 85 jaar(!) hadden mochten we nog meer inzicht krijgen in waar hij ons naar toe bracht. De gedrevenheid van hem, een Holocaust-overlevende, om ons met de Bijbel in de hand te vertellen, heeft ons menigmaal diep geraakt.

Enkele bijzonderheden:

Een interneringskamp. Na de tweede wereldoorlog mochten de immigranten vanwege het Britse Mandaat nog maar niet ‘zomaar’ hun land in. Er waren diverse opvangkampen ingesteld, compleet van prikkeldraad en wachttorens voorzien, waar de zojuist aangekomen Joden vastgehouden werden. Ontluisd in vertrekken, die veel weg hadden van ‘douche’plekken als in concentratiekampen… Wat moet er door deze groep mensen heengegaan zijn.

De Golanhoogvlakte bij Syrië: een verhaal van een jonge Israëli die uitlegt hoe belangrijk het is, dat dit stuk grond in de Zesdaagse-oorlog in 1967 veroverd werd door Israël.

De ontmoeting in Jericho met Tass Saada, van het boek ‘Arafat was mijn held - hoe een PLO-sluipschutter liefde voor de Joden kreeg’. Het was ontroerend en indrukwekkend om zijn getuigenis te horen. Hierin vertelde hij hoe hij in de periode dat hij in dienst was van Arafat, tot geloof kwam en als gevolg daarvan zich geroepen voelt om verzoening tussen Palestijnen en Joden te leren, te beginnen bij kinderen.

Nazareth-village: een openluchtmuseum over de tijd en omstandigheden waarin Jezus leefde, zeer boeiend en interessant!

Lea Farkash in Jeruzalem: toen we in Jeruzalem verbleven heeft zij van haar werk (Jad Ezra) onder de allerarmsten orthodoxe Joden mogen vertellen. Heel boeiend hoe zij vertelde. Zij benadrukte het belang van de steun en samenwerking tussen Joden en christenen juist nu in deze (eind)tijd.

Het vele zingen op diverse plaatsen: ’s avonds in een boot op het Meer van Galilea, op een klein plein midden in Jeruzalem, terwijl feestvierende Bar mits’wa-families ons passeerden, kijkend op de velden van Efratha het ‘Ere zij God’, bij de bedoeïenen in Jordanië. In een kibbutzhotel bij het Meer hebben we samen met een orthodox gezin, bestaande uit elf kinderen, liederen gezongen. Wij voor hen en zij voor ons en ook samen - een prachtervaring om elkaar zo in muziek en lied te mogen ontmoeten!

En je dan te bedenken, dat je op al die plaatsen de blijdschap van Gods heilsplan in een lied mocht verkondigen – Hem zij alle eer en Hij zal het alles ten goede doen uitwerken!

We leerden van onze gids een Hebreeuws lied, dat op de melodie van ‘Dit is de dag’ gezongen kan worden. Dit lied wordt regelmatig in de synagoge gezongen. De tekst luidt: Zehee Hajom(2x), Assa Adonai(2x), Zehee Hajom(2x), Assa Adonai(2x), nagila venishmecha’bo (2x). Jullie begrijpen natuurlijk hoe hartverwarmend het was om dit nieuwgeleerde lied samen met onze gids te kunnen zingen!

Kortom: we kijken terug op een mooie reis met bijzondere ontmoetingen. Dankbaar zijn we, dat het programma goed verlopen is en dat we allen weer veilig thuis mochten komen.