Seizoen 2011-2012


Het volgende optreden was op 26 november 2011 tijdens een zangavond van Christenen voor Israël, samen met het Andries kerkkoor uit Amerongen en kinderkoren uit Langbroek (Gloriazangertjes) en Lienden (Immanuël).

 

Op 31 maart 2012 werd de ledenvergadering gehouden, waarin het huishoudelijk reglement werd goedgekeurd, het jaarplan werd doorgenomen en de financiële positie werd gepresenteerd.
Het bestuur werd uitgebreid tot 7 personen.

 

Op 12 mei 2012 mochten we voor een bijna volle zaal optreden in "t Podium" te Renswoude, samen met gospelkoor "Candela" uit die plaats.
 
Aan dit concert verleenden ook Noortje van Middelkoop (panfluit) en Harrie Stijf (piano) hun medewerking.

 

 


23 juni was onze laatste repetitiedag van het seizoen 2011/2012. We werden hartelijk ontvangen bij ons koorlid Nely, die een grote schuur gezellig had ingericht. Verschillende koorleden hadden zelf iets gebakken voor bij de koffie. Daarna werden we per paardentram vervoerd naar de Ned. Hervormde Kerk in Renswoude, waar de repetitie gehouden werd. Na te voet te zijn teruggekeerd, was er een zeer uitgebreide barbecue, opgeluisterd door twee klezmer-muzikanten en Lisette van Groeningen uit Woudenberg, die Israëlische volksdansen uitvoerde en voor wie dat wilde, liet meedansen. Een zeer geslaagde, goed georganiseerde dag. Hulde aan het bestuur en allen die zich hiervoor hebben ingezet.