Seizoen 2017-2018


Afbeelding invoegen
Op 14 oktober 2017 heeft het bestuur een Israëlmiddag en -avond georganiseerd. Het middagprogramma in de Koningshof voor koorleden en belangstellenden bestond uit: 
  • de bekeringsgeschiedenis van Jennifer Guetta, die als Bijbelse archeologe met joods-christelijke achtergrond in Israël geconfronteerd werd met de geestelijke wereld en ontdekt heeft dat Jezus (Yeshua) de Messias is.
  • de mogelijkheid om mee te doen aan Israëlische volksdansen
  • genieten van Israëlisch fruit en -maaltijdbuffet.
Twee van onze koorleden waren weer met de tafel met Israël-producten aanwezig en in de hal was een kleine expositie van schilderijen van een van onze koorleden.
 
's Avonds heeft Maranatha, samen met het koor Kol Chadash uit Nijmegen, een concert gegeven in de Maartenskerk. Tevens werd meegewerkt door een dwarsfluitiste uit laatstgenoemd koor en werd op de sjofar geblazen. Ieder koor zong eigen repertoire. Beide koren zongen samen drie Israëlische liederen. Heleen Bénard heeft gesproken over Jeruzalem, de Stad van de Grote Koning.
 
Een foto-impressie is te vinden in het Fotoalbum.

Op 22 januari 2018 is op 73-jarige leeftijd plotseling overleden onze sopraan Nely v.d. Fliert uit Renswoude.
Zij was vanaf het begin lid van Maranatha en heeft extra financiële bijdragen geleverd aan het koor door middel van de verkoop van door haarzelf gemaakte fotokaarten. Zij is nu bij haar Heer en Heiland.
 
De jaarlijkse ledenvergadering werd gehouden op 24 februari 2018. De jaarstukken zagen er weer prima uit en werden door de leden goedgekeurd. Applaus!
Voorts werden er nog mededelingen gedaan over het komende koorreisje in juni 2018.
Een belangrijk onderwerp was het feit dat er bestuursleden zouden aftreden en niet herkiesbaar waren. Betty, Cees, Jeannette en Jan-Piet werden onder applaus bedankt voor hun inzet. Er waren echter niet genoeg leden gevonden om hun plaats in te nemen. Alleen Thea had zich aangemeld, maar er was nog minimaal één iemand nodig. Het voortbestaan van het koor hing aan een zijden draadje. Toen Piet zich spontaan aanmeldde was het koor gered. Een gebedsverhoring!

 Afbeelding invoegen
bestuur met aftredende leden Jeannette en Jan-Piet

 

Afbeelding invoegen
bestuur aangevuld met Thea en Piet

 

Afbeelding invoegen
nieuw bestuur en twee aftredende leden

  
 
Zaterdag 31 maart 2018 brachten we onze repetitiedag door in het Israël-centrum in Nijkerk. Het was de laatste dag van de tentoonstelling "Jubeljaar in Jeruzalem". De afsluiting daarvan werd opgeluisterd door twee optredens van een half uur door Maranatha. Bij een aantal liederen werden we begeleid door Ria van den Bosch op hobo en haar zoon Jan-Willem op de sjofar.
Tussen de optredens was er gelegenheid om de tentoonstelling te bezoeken en te shoppen in de winkel met Israël-producten.
Enkele foto's zijn te zien in het Fotoalbum.
         
 

 

 
  
 

 
 

 

Het seizoen 2017-2018 werd afgesloten met een driedaags koorreisje. Van donderdag 28 t/m zaterdag 30 juni ging Maranatha naar Münster in Duitsland.

Donderdag begon met een koorrepetitie, ditmaal in de kapel van Het Brandpunt in Doorn. Liederen, die we in Münster zouden zingen, werden geoefend en ook een aantal nummers voor een uitvoering in oktober.

Na de lunch vertrok de bus naar Hamm (Duitsland), waar we onze intrek namen in het viersterren hotel Mercure.

Donderdagavond hadden we daar het diner, dat werd opgeluisterd door serieuze en vrolijke bijdragen van diverse koorleden.

Vrijdag reisden we naar Münster. Daar aangekomen stapte een Nederlandse gids in de bus en maakten we een stadsrondrit. Daarna was er tijd om koffie te drinken en te lunchen, voordat we in de Dom een klein half uur een aantal liederen a-capella zongen. Daarna werd het koor in twee groepen verdeeld, die ieder met een gids een rondleiding kregen in de Dom. Vervolgens konden we nog wat rondkijken, voordat de bus ons naar de Stephanuskerk bracht, waar Maranatha vier liederen heeft gezongen tijdens een mis. Daarna weer naar Hamm voor het diner.

Zaterdag ging de terugreis eerst naar Oberhausen, waar we de middag doorbrachten in CentrO, een groot winkelcentrum met 200 winkels en verschillende eetgelegenheden. Het heerlijke afscheidsdiner vond plaats bij "Juffrouw Tok” in Nieuw-Dijk (bij Didam). Daarna bracht de bus ons weer naar Het Brandpunt, waar we afscheid van elkaar namen en iedereen weer huiswaarts ging.

Einde van een geslaagd kooruitje, zeer goed voorbereid en begeleid door onze koorleden Adrie en Cees.

Foto's van de reis zijn opgenomen in het Fotoalbum.