Seizoen 2021-2022

Na de lange corona-periode vond de eerste repetitie in het nieuwe seizoen plaats op 25 september 2021. Jammer genoeg was maar ongeveer de helft van het aantal leden aanwezig in verband met de verplichte toegangscontrole en de voorzichtigheid van de afwezige leden.
Inmiddels was de samenstelling van het bestuur gewijzigd. Bram, Kees en Coby hadden plaats gemaakt voor resp. Jeannette, Adrie en Adriana.

Ruim een maand later kregen we een droevig bericht over ons oud-koorlid Herman Koelink. De echtgenoot van sopraan Bep is woensdag 29 september op 88-jarige leeftijd overleden ofwel, zoals zijn geloofsgemeenschap het uitdrukt, "bevorderd tot heerlijkheid".