Seizoen 2021-2022

Na de lange corona-periode vond de eerste repetitie in het nieuwe seizoen plaats op 25 september 2021. Jammer genoeg was maar ongeveer de helft van het aantal leden aanwezig in verband met de verplichte toegangscontrole en de voorzichtigheid van de afwezige leden.
Inmiddels was de samenstelling van het bestuur gewijzigd. Bram, Kees en Coby hadden plaats gemaakt voor resp. Jeannette, Adrie en Adriana.

Ruim een maand later kregen we een droevig bericht over ons oud-koorlid Herman Koelink. De echtgenoot van sopraan Bep is woensdag 29 september op 88-jarige leeftijd overleden ofwel, zoals zijn geloofsgemeenschap het uitdrukt, "bevorderd tot heerlijkheid".

 
De jaarlijkse ledenvergadering was tijdens de corona-periode vorig seizoen niet doorgegaan. Dit seizoen werd deze wel gehouden na de repetitie op 26 maart 2022.
 
De jaarstukken werden besproken en zonder op- en aanmerkingen van de koorleden goedgekeurd.
 
Tevens werden de financiën goedgekeurd door degenen die de kascontrole hadden uitgevoerd.
 
Afbeelding invoegen    Afbeelding invoegen
 
Afbeelding invoegen
   
Voorafgaand aan de rondvraag werden de afgetreden bestuursleden in het zonnetje gezet. Als dank voor hun inzet ontvingen zij een wanddecoratie met de tekst "Shalom".
 
Afbeelding invoegen 

Na de vergadering was er nog een samenzijn in de "foyer" onder het genot van een hapje en drankje. Dit omdat de nieuwjaarsreceptie in januari j.l. door Corona niet door kon gaan.
 
Afbeelding invoegen Afbeelding invoegen
Afbeelding invoegen Afbeelding invoegen
 
 
25 juni 2022 was de laatste dag van het seizoen 2021-2022.
De afsluitingsdag bestond uit een kooruitje: een dagtocht per bus door de Brabantse Kempen. eerst een bezoek aan museum De Acht Zaligheden in Eersel. In de tuin van het museum heeft het koor een aantal liederen gezongen onder leiding van onze dirigent en met begeleiding door hoboïste Ria van den Bosch. In het museum werd een eenvoudige maar goed verzorgde lunch gebruikt. Hierna volgde het eerste gedeelte van de rondreis door de Kempen onder leiding van een gids. In Vessem werd de St. Lambertuskerk bezocht. Ook daar werden een aantal liederen gezongen en gaven de dirigent en de hoboïste een muzikaal intermezzo op orgel en hobo. Hierna werd de interessante rondrit voortgezet. Na afscheid te hebben genomen van de gids ging de reis naar de plaats Zeeland. Daar werd van een goed diner genoten. Rond 20.15 uur begon de terugreis naar de twee opstapplaatsen Bruchem (wegrestaurant De Lucht aan de A2) en Doorn.
 
Voor de koorleden is een uitgebreider verslag te lezen op de ledenpagina. Voor foto's van deze dag zie het Fotoalbum.