Seizoen 2022-2023

 
 
Afbeelding invoegen
 
Aan het begin van het nieuwe seizoen ontving het bestuur een bericht van dirigent Evert van de Veen, dat hij om gezondheidsredenen een aantal koren moest afstoten, waaronder Maranatha.
 
Naarstig werd gezocht naar een nieuwe dirigent, die uiteindelijk gevonden werd in de persoon van Ali Hendriksen.
 
Vanaf 29 oktober wordt het koor met veel enthousiasme door haar geleid.
 

 
** 7 januari **
Na de eerste repetitie van 2023 vond het afscheid van Evert van de Veen plaats. Twaalf jaar heeft hij Maranatha geleid. Daarvoor werd hij bedankt in een toespraakje door de voorzitter. Annie droeg een zelfgemaakt gedicht voor en Evert en zijn vrouw Paulien ontvingen een boek met foto's van de Israëlreis van het koor in 2014 en een doos bonbons. 
 
Afbeelding invoegen    Afbeelding invoegen    Afbeelding invoegen
 
In zijn reactie sprak Evert zijn dank uit en gaf een toelichting op zijn besluit om te stoppen als dirigent.

  Afbeelding invoegen

 Tot slot zong het koor onder leiding van de nieuwe dirigent Ali het paar toe met het lied: "Ga met God en Hij zal met je zijn".
 
Daarna was het tijd voor de nieuwjaarsbijeenkomst in de foyer met een hapje en een drankje. Foto's vind je in een van de Fotoalbums.
 
**  25 februari **
Na de repetitie werd de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering gehouden. De jaarstukken werden besproken. Op- en aanmerkingen werden ter harte genomen en de stukken werden goedgekeurd.
Verder deed het bestuur een oproep aan de koorleden om een aantal taken op zich te nemen (geen bestuurstaken). Voor een aantal daarvan werden vrijwilligers gevonden, maar nog niet alle taken zijn belegd. Opnieuw werd het verzoek gedaan om hierover na te denken.
 
** 24 juni **
Traditiegetrouw vindt op de laatste zaterdag van juni de afsluiting plaats van het seizoen.
Dit jaar brachten we deze middag en deel van de avond door in Asperen. Tussen twee repetities door hebben koorleden Bram en Thea, die beiden imkers zijn, een presentatie over bijen en de imkerij gehouden. Erg interessant en leerzaam.
Na de tweede repetitie heeft Maranatha een koor- en samenzang verzorgd in de Hervormde Kerk in Asperen.
Hierna werd een nieuwe groepsfoto gemaakt bij de kerk.
De dag werd afgesloten met een warm- en koud buffet in gebouw "Salem" tegenover de kerk.
 
       
 

 
Meer foto's in Fotoalbum Afsluiting 2022 2023