Seizoen 2010-2011

Als je jarenlang met veel plezier gezongen hebt in een koor en daar plotseling een einde aan komt, omdat het koor om verschillende redenen ophoudt te bestaan, wil je alles op alles zetten om toch op een of andere manier door te gaan.
Tijdens de afscheidsdag op 27 februari 2010 werd een boottocht gemaakt op de Linge. Daar realiseerde men zich dat het nu toch echt afgelopen was. Dat wilden een aantal enthousiastelingen niet laten gebeuren en vatten het plan op om toch opnieuw een koor op te richten, gesteund door reacties van vele inmiddels oud-leden.

Zonder te weten waar men moest beginnen, kwamen de initiatiefnemers bij elkaar en na met gebed te zijn begonnen, werden plannen gemaakt.

Het bleek dat de initiatiefnemers niet de enigen waren, die het opheffen van het oude koor betreurden! In een aantal maanden tijd werden oud-leden benaderd met de vraag of zij belangstelling hadden om lid te worden van een nieuw koor en hebben ongeveer 60 personen te kennen gegeven dat, als een nieuw koor zou worden opgericht, zij daar graag deel van uit wilden maken.
Met elkaar en met Gods hulp bleken de oprichters idee├źn, inzichten en kwaliteiten te hebben om de nodige zaken te regelen, zoals:
  • Het vinden van een dirigent. Dat werd Evert van de Veen, die van meet af aan zich ingespannen heeft om te helpen het koor van de grond te krijgen.
  • Het vinden van een locatie. Verschillende zalen werden bekeken, maar de Koningshof in Doorn sprong er wel uit.
  • Opstellen van statuten en inschrijving bij de Kamer van Koophandel. Een professionele aanpak om nare gevolgen van eventuele toekomstige beslissingen te voorkomen.
Nu de kosten bekend waren, werd de contributie vastgesteld, werden de belangstellenden uitgenodigd voor de eerste repetitie op 30 oktober 2010. Het was geweldig om elkaar acht maanden na de boottocht weer terug te zien en samen te zingen. Wat hadden we dat gemist.
Tijdens de volgende repetitie op 27 november 2010 werd het koor officieel opgericht.
Elke maand mochten we ons verheugen in het verwelkomen van nieuwe leden. Het aantal steeg snel naar 90. Inmiddels is dit terug gelopen naar 80 leden.
Enthousiast en voortvarend werd er gerepeteerd voor het eerste concert tijdens de afsluiting van het eerste seizoen op 25 juni 2011.
Hieraan werd meegewerkt door Arjan Breukhoven (piano), Noortje van Middelkoop (panfluit) en Jan van Dijk (orgel)
De koorleden konden hiervan een CD bestellen.