Seizoen 2013-2014

Op 12 oktober 2013 heeft Maranatha samen met een ander koor van Evert van de Veen een concert gegeven.
De koren werden begeleid door Bert Elbertsen aan het orgel en op panfluit Leon Koppelman.
Dit concert vond plaats in de Grote Kerk in Gorinchem.
We kunnen terugkijken op een gezegende samenzangavond met het Mannenkoor Fontanus uit Putten, een bezoekersaantal rond de 200 mensen (terwijl er in de regio minstens vier andere kooravonden waren!) en een inspirerend betoog van Heleen Bénard, waarmee met recht de avond ‘Inspirerend Israël’ genoemd kon worden.
 
 
 
 
Samen met het Hervormd Evangelisatiekoor uit Bennekom gaf Maranatha op 22 maart 2014 een concert in de Maartenskerk te Doorn.
Medewerking werd verleend door René de Ruiter (orgel), Harrie Stijf (piano) en Maurice van Dijk / Janita van Dijk (trompet).
 
 
 
 
 
 

Tijdens de jaarlijkse ledenvergadering op 29 maart 2014 werden, naast de gebruikelijke onderwerpen als jaarplan en financiële situatie, wijzigingen in het bestuur bekend gemaakt. Twee bestuursleden van het eerste uur, legden hun taken neer. De functie van voorzitter en de taken op het gebied van de muziek werden overgedragen aan de nieuwe voorzitter en een bestaand lid van het bestuur.


Na het ochtendgedeelte van de laatste repetitie op 28 juni 2014 werd de afsluiting van het seizoen 2013/2014 gehouden. Hiervoor was een middagprogramma samengesteld, bestaande uit het bezoeken van de tuinen van Huis Doorn, het bezichtigen van de Maartenskerk, een presentatie over de geplande reis naar Israël in oktober 2014, en een fotoreportage over de historie van ons koor. Tussendoor kon genoten worden van een hapje en een drankje, verzorgd door de Koningshof.

Een foto-impressie is te vinden in het Fotoalbum.

Een bijzondere uitvoering vond plaats op 11 augustus 2014. Op die dag trouwde de voorzitter met een van de sopranen van het koor.
Maranatha werkte mee aan de huwelijksdienst in de Maartenskerk in Doorn. Het koor heeft daar drie liederen gezongen:
- Maranatha
- Liefde is de bron
- Zegenbede