Seizoen 2015-2016

Op de repetitie van 31 oktober werd stilgestaan bij het 5-jarig jubileum van ons koor.

We werden verrast met een tasje met Maranatha-logo, saucijzenbroodjes bij een glaasje en een gedicht, waarin letterlijk en figuurlijk de historie van deze vijf jaar bezongen werd

Afbeelding invoegen

Voor het eerst in ons bestaan hebben we een kerstconcert gegeven, samen met gospelkoor Candela uit Renswoude.
Dit concert werd goed bezocht.
 
Afbeelding invoegen   Afbeelding invoegen   Afbeelding invoegen
 
Onder het zingen van "Brandende lampen" kwamen de koren van achter uit de verduisterde kerk op met een lichtje in de hand.
De verschillende liederen, elk in de stijl van het uitvoerende koor, werden op aansprekende wijze toegelicht door de solist van de avond.
 
Op de eerste koorrepetitie van 2016 (9 januari) hebben we gebeden voor de ernstig zieke Ger Dobbenberg, of de Heer haar
snel mocht thuishalen zodat ze niet lang hoefde te lijden. Ze verlangde zo naar Hem!
Diezelfde avond heeft de Heiland haar thuisgehaald en is ze ons voorgegaan naar de Heere Jezus! 
 

 
Op 19 maart werkte Maranatha mee aan het "Passie en Pasen concert" van "Immanuël" uit Bennekom. Het concert in de Oude Kerk werd goed bezocht.
 
Beide koren hebben veel liederen gezongen. Ieder zes uit het eigen repertoire en drie gezamenlijk. Ook was er samenzang.

 Afbeelding invoegen
Afbeelding invoegen
De jaarlijkse ledenvergadering werd gehouden op 2 april 2016. Begonnen werd met een toelichting op de wijze waarop het bestuur haar taak uitvoert. Ook het functioneren van de muziekcommissie kwam aan de orde. Gezien het applaus is iedereen uiterst tevreden en dat is terecht. Ook werd nog even stil gestaan bij reacties op het afgelopen paasconcert van "Immanuël” uit Bennekom, waaraan Maranatha haar bijdrage geleverd heeft. Hieruit is gebleken, dat wij een bijzonder koor zijn. Ons enthousiasme en daarmee onze uitstraling is de bezoekers opgevallen.
Naast de gebruikelijke onderwerpen als jaarplan en financiële situatie waren er vragen vanuit de leden en was er opbouwende kritiek. Zo hoort het ook.

De afsluiting van dit seizoen vond plaats in "De Feesterij" op vakantiepark "De Heigraaf" te Woudenberg. 

We werden ontvangen met koffie/thee en gebakje. Daarna werd de eerste repetitie van een uur gehouden. Vervolgens was er een gezellig samenzijn met drankjes en warme snacks en konden er Oud-Hollandse spelletjes gedaan worden. Wandelen over het park was, vanwege de regen, minder in trek. Na het tweede uur van de repetitie gebruikten we samen de maaltijd (buffet), bestaande uit: groentesoep, belegde broodjes, broodjes kroket, krentenbollen, salade, fruit, melk, karnemelk en jus d'orange.
Van 19.00 tot 20.00 uur werd een concert gegeven voor de vakantiegasten, afgewisseld door samenzang, een vrolijke orgelsolo door onze dirigent en twee mooi voorgedragen gedichten door een van onze alten.
Na afloop nog koffie en/of thee met bonbon. Daarna weer huiswaarts.

Het was opnieuw een geslaagde dag.
  Afbeelding invoegen